prašymas apmokėti išlaidas

prašymas apmokėti išlaidas statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Bandomosios integruotos strategijos vykdytojo užpildytas pagal Žemės ūkio ministerijos nustatytą formą šios strategijos vykdytojo (vietos veiklos grupės) parengtas dokumentas, teikiamas vietos veiklos grupei kartu su dokumentais, įrodančiais remiamos bandomosios integruotos strategijos vietos projekto, dėl kurio sudaryta šio projekto vykdymo sutartis, įgyvendinimo išlaidas. šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-570 „Dėl Gairių pareiškėjams, teikiantiems paraiškas strategijoms įgyvendinti pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Leader+ pobūdžio priemonė“ veiklos srities ,,Bandomosios integruotos strategijos“ sektorių „Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 145-5297)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • apmokėti — 1 apmokėti 1. tr., intr. atlyginti, sumokėti tai, kas priklauso, privaloma: Ažu mokyklę reikia apmokėt ir knygas nuspirkt Dgč. Apmokėjo visiems skolininkams BsMtII168. Ma[no] visos mokystos apmokėta Rod. JAV moters darbas apmokamas pigiau, negu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mokėjimo prašymas — statusas Aprobuotas sritis finansinės paramos administravimas ir kontrolė apibrėžtis Projekto vykdytojo užpildytas ir įgyvendinančiajai institucijai pateiktas Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintos formos prašymas išmokėti projekto… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • payment claim — mokėjimo prašymas statusas Aprobuotas sritis finansinės paramos administravimas ir kontrolė apibrėžtis Projekto vykdytojo užpildytas ir įgyvendinančiajai institucijai pateiktas Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintos formos prašymas… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • payment request — mokėjimo prašymas statusas Aprobuotas sritis finansinės paramos administravimas ir kontrolė apibrėžtis Projekto vykdytojo užpildytas ir įgyvendinančiajai institucijai pateiktas Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintos formos prašymas… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • request for payment — mokėjimo prašymas statusas Aprobuotas sritis finansinės paramos administravimas ir kontrolė apibrėžtis Projekto vykdytojo užpildytas ir įgyvendinančiajai institucijai pateiktas Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintos formos prašymas… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartyje nustatytas laikotarpis (nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios iki galutinio mokėjimo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • period of eligibility of project expenditure — iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.